Expertise

Kennis is een van de grote troeven van Sioen. Met meer dan 50 jaar ervaring, hebben we meer know-how opgebouwd over coating technologie en gecoate textieltoepassingen dan eender welk ander bedrijf in de
wereld.

Geen enkel ander bedrijf beheert vijf verschillende textiel coating technieken. Geen enkel ander bedrijf beschikt over zoveel ervaring en kennis over normen en regels. Geen enkel ander bedrijf heeft ervaring met zoveel verschillende markten.

We hebben deze know-how verkregen door systematisch te zoeken naar oplossingen voor praktische problemen, vaak in nauwe samenwerking met onze klanten. Onze kennis wordt uitgebreid door onze bestaande kennis als basis te benutten voor het betreden
van nieuwe markten. Bovendien wordt deze know-how beschermd door een sterke loyaliteit van onze werknemers en hun motivatie.