Biogas container

Special Type 1 Type 2 Type 3
characteristic non flame retardant flame retardant non flame retardant flame retardant non flame retardant flame retardant
hydrolic resistant B9070
900 g/m²
B9160
900 g/m²
B6070 - B6061
1150 g/m²
B6160
1150 g/m²
 -  -
grease resistant B9899
900 g/m²
B9189
900 g/m²
B6899
1150 g/m²
B6199
1150 g/m²
 - B6658
1300 g/m²

Sioen heeft een reeks technische membranen ontwikkeld voor silo's met niet-vette biomassa en vettige afval (zoals slachtafval,
mest, sinaasappelschillen, notendopjes, maïs ...).

Onze technische membranen vormen de ideale barrière tegen een aërobe fermentatie is bestand tegen methaan, water, waterstof, koolmonoxide, kooldioxide, mercaptanen, sulfiden en ammoniak.